lnwshop logo

[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 1[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 2[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 3[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 4[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 5[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 6[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 7[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 8[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 9[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 10[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 11[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 12[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 13[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 14[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 15[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 16[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 17[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 18[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 19[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 20[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 21[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 22[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 23[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 24[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 25[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 26[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 27[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 28[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 29[สินค้าขายดี] เลคกิ้งกันหนาวรัดรูป (ตัวเท้า) ลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย อาการเส้นเลือดขอดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด thumbnail 30
รหัสสินค้า TU3770
หมวดหมู่ ถุงน่องขาเรียว/เลคกิ้งขาเรียว
ราคาปกติ 500.00-700.00 บาท
ราคา 280.00-400.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 25 ก.ค. 2557
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
Share
Scan this!
สีดำ 360D (ตัวเท้า)
สีดำ 360D (ตัวเท้า)
รหัสสินค้า TU3770
ราคาปกติ 700.00 บาท
ลดเหลือ 400.00 บาท
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
สีน้ำตาล 360D (ตัวเท้า)
สีน้ำตาล 360D (ตัวเท้า)
รหัสสินค้า TU3770
ราคาปกติ 700.00 บาท
ลดเหลือ 400.00 บาท
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
สีดำ 150D (ตัวเท้า)
สีดำ 150D (ตัวเท้า)
รหัสสินค้า TU3770
ราคาปกติ 500.00 บาท
ลดเหลือ 280.00 บาท
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
สีเนื้อ 150D (ตัวเท้า)
สีเนื้อ 150D (ตัวเท้า)
รหัสสินค้า TU3770
ราคาปกติ 500.00 บาท
ลดเหลือ 280.00 บาท
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
1
แสดงชิ้นที่ 1-4 จากทั้งหมด 4 ชิ้น

เลคกิ้งลดสัดส่วน ถุงน่องเนื้อหนาสวมใสสบาย ช่วยลดสัดส่วนทำให้ขาดูเรียวขึ้นทันที ว๊าว....

งานคุณภาพยี่ห้อ Aimiidisce สินค้าคุณภาพส่งออกญี่ปุ่น ลูกค้าไปต่างประเทศนิยมมาก

เนื่องจากใสสบายทนทานมาก ลดอาการขาบวม อาการปวดเมื่อยเมื่อเดินเป็นเวลานาน

ใยผ้าคุณภาพสูง ช่วยกระชับสัดส่วน สวมใส่ได้กับเสื้อหลากหลายแบบ 

ขนาดฟรีไซต์ ความยืดหยุ่นสูง มี 2 ระดับความหนา 150D และ 360D

มาพร้อมราคาที่ถูกที่สุด โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าของเรา จาก ปกติ 700.- 

พิเศษเพียง 280 และ 400 เท่านั้น

 

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
 
 
 หลังกดสั่งซื้อ ลูกค้าอย่าเพิ่งชำระเงินเข้ามานะคะ 
 
 รอทางร้านคอนเฟิร์มกลับทางอีเมล์ก่อน 
 
 ที่ไม่ใช่อีเมล์อัตโนมัติ แล้วค่อยโอนค่ะ 

ทางร้านจะตอบกลับภายใน 12 ชม.   หากยังไม่ได้รับอีเมล์จากทางร้านฯ นานเกิน 24 ชม.

รบกวนกดสั่งซื้อเข้ามาใหม่นะคะ   หรือแจ้งทวงถามได้ทางไลน์ 

LINE id : lek-story    หรือ คลิ๊กเลย 
http://line.me/ti/p/VMjBqlW3EC

การชำระเงิน : โอนเข้าธนาคารชื่อบัญชีร้านโดยตรง หรือ โอนออนไลน์ตัดผ่าน

บัตรเครดิต VISA , MASTER CARD , PayPal (ไม่บวกค่าธรรมเนียมเพิ่ม) ได้ทุกช่องทางคะ

 

เพื่อป้องกันออเดอร์ตกหล่นและเกิดความเข้าใจผิด รับแจ้งชำระ 2 ช่องทางนี้เท่านั้น 

สามารถแจ้งชำระเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. แจ้งชำระผ่าน http://www.chic-bra.com/informpayment (แจ้งชำระเงิน)

2.ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ ID Line : lek-story
แอดไลน์อัตโนมัติ http://line.me/ti/p/VMjBqlW3EC

ระบุข้อมูลออเดอร์ให้ครบ (เลขที่ออเดอร์ ยอดชำระ ธนาคารที่โอน เวลาโอน )

สงสัยสอบถาม ได้ที่  085-0215420

 

 ทางร้านไม่รับเมลหรือ sms ที่ส่งจากธนาคารในการแจ้งชำระเงิน ทุกกรณี

จัดส่งสินค้าหลังแจ้งชำระ 1 วัน ทุกวัน จ.-ศ. จร้า


ธ.กสิกรไทย สาขาพัฒพงษ์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาสาขา ย่อย รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์3 รามคำแหง ออมทรัพย์
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขารามคำแหง ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม - (ไม่มี)
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิค เลขที่ 1219800071XXX

แอดไลน์สั่งซื้อ-ถาม
T
el. 085-021-5420 (เล็ก)

Line ID :  @sd-cb2012

เพิ่มเพื่อน

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านถุงเท้าเกาหลี chic&bold
ร้านถุงเท้าเกาหลี chic&bold
www.chicbold.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

CATEGORY

christmas socks

 


 

สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า LC205
69.00 บาท
99.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า SKS671
180.00 บาท
250.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า SHA011
150.00 บาท
250.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า SCH003
125.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า SCH004
125.00 บาท
  • สั่งซื้อ

ค้นหารหัสพัสดุ

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม686,769 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด226,192 ครั้ง
เปิดร้าน25 พ.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท17 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก